Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Brand van 17 april 1939

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Bij de brand van 17 april 1939 in haar huis aan het Haageind raakte de 78-jarige Koos Goossens alias Vuile Koos dodelijk gewond.


In de Nieuwe Tilburgsche Courant van 20 april 1939 werd de brand als volgt verslagen:

„VUILE KOOS" DOODELIJK VERBRAND

Ernstig ongeval te Deurne.

Eenige militairen[1] kwamen Zondagmiddag in Deurne tot een verrassende en alles behalve smakelijke ontdekking. Ze vonden een vrouw van 78 jaar bijna levend verbrand en totaal vervuild op bed.
Later bleek dat men hier te doen had met een zekere mej. K. G., in Deurne bekend als de „Vuile Koos", schrijft de L.K.
Het oude mensch leefde al jaren alleen en verwaarloosd.
Haar broer hield er indertijd dezelfde ideeën op na. Dien vond men een 10-tal jaren terug dood op stroo met een geweer naast hem.
Menigeen in Deurne heeft al zijn best gedaan om „vuile Koos" een goed onderkomen in het gasthuis te bezorgen. ledere poging liep echter op niets uit. Telkens als ze voor 't gasthuis kwam, maakte ze rechtsomkeer.
Zondagmiddag nu liep ze haar vuil huisje uit al roepende: „Ik sta in brand, ik sta in brand!"
Buren schoten te hulp en merkten dat ze bezig was geweest om een z.g. stoof te verwarmen. Hierbij moeten haar verslonsde kleeren vlam gevat hebben. Met de buren verschaften zich o.a. Roode Kruissoldaten toegang tot de woning.
Ze trachtten de ongelukkige op een in de kamer staande oude slee te laden. Hierin slaagde men wonderwel. De slede ging echter niet door de deur. De bekende dokter Wiegersma alsmede de huisdokter Verhagen waren spoedig ter plaatse. De vrouw werd via een stoel op een vrachtauto geladen en naar het gasthuis gebracht. Hier vreesde men voor haar leven. Geen wonder, waar de militairen haar tot hun stomme verbazing in een allervuilsten toestand aantroffen. De dekens die ze vatten vielen rot uiteen. Een vieze lucht verpestte de omgeving. Zij die nooit naar het gasthuis wou geraakte zoo „eigener beweging" erin. Laatst maakten we melding van een geval waarbij de paddestoelen op het bed groeiden. Het is dat turf niet zoo welig tiert, anders was rond „vuile Koos" menig turfke te steken geweest.[2]
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Sinds de voormobilisatie van 10 april 1939 waren er in Deurne vele honderden 27 RI militairen gelegerd.
  2. Nieuwe Tilburgsche Courant van 20 april 1939