DeurneWiki is gratis voor u als gebruiker,
maar niet voor ons!
Steun ons daarom en stem bij de Rabo-clubkascampagne op
heemkundekring Deurne

Stem hier.

Brand van 15 december 1932

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

De brand van 15 december 1932 verwoestte een boerderij in Liessel aan de Monseigneur Berkvensstraat, die stond op de plek waar tegenwoordig een verbouwde boerderij met zeven wooneenheden staat aan de Monseigneur Berkvensstraat 32-44.


In de Zuidwillemsvaart verscheen de volgende dag de volgende berichtgeving over de brand.

BOERDERIJ TE LIESSEL AFGEBRAND
Zes stuks vee in de vlammen omgekomen.
Gistermorgen omstreeks 11 u. weerklonk het brandalarm te Liessel. Het bleek spoedig, dat brand was uitgebroken in de boerderij van den landbouwer J. van Loon, gelegen langs den weg Asten—Liessel nabij de kom van het dorp. Het vuur, ontstaan in een aangebouwde schuur, werd fel aangewakkerd door den wind en bleek niet te stuiten. In een minimum van tijd stond de geheele boerderij, welke grootendeels met stroo gedekt was in lichte laaie. Drie koeien en drie stuks jong rundvee kwamen in de vlammen om, daar de stal tengevolge van den dichten rook onbereikbaar was. De inboedel werd grootendeels gered. De landbouwsinventaris ging meest verloren.
De brandweer van Deurne sloopte tegen het invallen der duisternis nog enkele muren wegens gevaar van instorten.
Nader meldt onze correspondent nog:
Toen Donderdagmiddag het gezin van den landbouwer J. v. L. in den Hoek aan tafel zat, werden zij door voorbijkomende schoolkinderen gewaarschuwd, dat er rook uit de schuur kwam. Even daarna sloegen de vlammen door het rieten dak heen en in 'n oogenblik was het droge dak één vuurzee.
Blijkbaar was het binnen al een tijdje aan het branden geweest; het vuur was daar zoo hevig en omlaag vallend brandend hooi maakte het zoo gevaarlijk, dat v. L. slechts 'n paar koeien redden kon.
Toen er hulp kwam moest men lijdzaam toezien, dat drie beste koeien, drie kalveren en twee zeugen pijnlijk verbrandden, zonder dat men helpen kon.
De motorspuit uit Deurne, die gewaarschuwd was, was betrekkelijk vlug ter plaatse. Zij kon echter alleen even laten zien, hoe hoog ze spuiten kon, daar zij spoedig opgeven moest wegens gebrek aan water. In 'n goed uur waren schuur en woonhuis vrijwel geheel uitgebrand. Het huisraad kon nog gered worden.
Naar we vernemen, was alles verzekerd.
Bronnen, noten en/of referenties
  • De Zuid-Willemsvaart van 16 december 1932 op Delpher]