DeurneWiki is gratis voor u als gebruiker,
maar niet voor ons!
Steun ons daarom en stem bij de Rabo-clubkascampagne op
heemkundekring Deurne

Stem hier.

Blasiusstraat 15

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Links de kruidenierswinkel van de familie Coolen. De telefooncentrale van Zeilberg bevond zich in de rechter vleugel van dit pand. Foto collectie Hans Coolen
Later de woning / winkel van slagerij H. van de Gevel.

Op het adres Blasiusstraat 15, voor 1 januari 1955 was dat Z.302, bevond zich lange tijd de telefooncentrale van Zeilberg.


Het pand werd bewoond door Johannes Hendrikus Antonius Coolen (1858-1934) en zijn gezin. Hij runde er tevens een kruidenierswinkel en in 1918 werd hij benoemd als plaatsvervangend kantoorboekhouder hulp -telegraafkantoor van Zeilberg. De telefooncentrale van Zeilberg bevond zich in de rechter vleugel van het pand. Ook de ontvangst en verzending van telegrammen vonden daar plaats. Dat geschiedde per telefoon. De binnenkomende gesproken teksten werden op formulieren geschreven en vervolgens bezorgd.

Toen Zeilberg-noord tot woongebied werd verklaard werd bij de voorbereiding van de stedenbouwkundige invulling van dit gebied, voor een goede verkeersrelatie met het centrum van Zeilberg, het onvoldoende geacht om dit gebied alleen via de Legerweg te ontsluiten. Voor de gemeente Deurne deed de mogelijkheid zicht toen voor om het winkelpand aan de Blasiusstraat 15-17 (op de foto) van Sterkruidenier Alphonsus Nicolaas van de Gevel (1917-1995) in Zeilberg aan te kopen om op die plek een doorbraak te bewerkstelligen naar het nieuwe woongebied. Dat voorstel werd op donderdag 22 maart 1990 in de vergadering van de commissie financiën, grondzaken en milieu besproken en kennelijk afgewezen want de ontsluiting is op die plek nooit gerealiseerd. Anno 2014 is hier Dirks Cadeau en Woonaccessoires gevestigd.