Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Berkhoen

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Het berkhoen of korhoen was vroeger een veel voorkomende vogel in de omgeving van Deurne.


In de Deurnese archieven is herhaaldelijk sprake van berkhoenders. Zo verzocht de kwartierschout van Peelland in 1647 aan Otto de Visschere, destsijds schout van Deurne en griffier van Peelland, om hem een koppel berkhoenders en enkele patrijzen te sturen.

Een ander voorbeeld is de brief die Van Wintelroij in 1642 naar Deurne stuurde:

Goede heeren scheepenen ende borgemeesters tot Dorne,
Alsoo ick seekere vrinden heb te verwachten ende wiltbraet vandoen hebbe gelieft daerom vuijterlijck devoor te doen om eenige berckhoenderen, paterijsen ende hasen te crijgen soo het mogelijck is. Ick sall de werde betalen als mede den brenger sijn loon te dancken.
Ende sal in alle occasien blijven, u.l. vrindt W. v. Winteroij. Actum Bosch den 29 januarij 1642.[1]
Beste heren schepenen en borgemeesters van Deurne,
Omdat ik vrienden verwacht en gebraden wild nodig heb, gelieve uw uiterste best te doen om zo mogelijk enige berkhoenderen, patrijzen en hazen te bemachtigen. Ik zal zowel voor betaling van het wild als de vervoerskosten zorgen.
Uw vriend, W. van Winteroij. Den Bosch 29 januari 1642

In Vlierden was in de 18e eeuw bij de brug aan het Vloeieind een huis dat de Berkhaan heette.

De naam van deze vroeger hier inheemse vogelsoort is ook vastgelegd in de straatnaam Korhoender.


Referenties
  1. 29-1-1642 RHCE 3181 Deurne Oud adm. arch. inv.nr. 1774