Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Beekdaltyperende landschapselementen

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Beekdaltyperende landschapselementen
5.2.3 Beekdaltyperende landschapselementen.jpg
Landschapskwaliteit
typering Haakse kavelbeplantingen en beekbegeleidende beplantingen behorende bij een beekdallandschap
fietsroutenetwerk Ten zuiden van knooppunt 47 richting de Astense Aa.
5.2.2 Beekdaltyperende landschapselementen.jpg
5.2.4 Beekdaltyperende landschapselementen.jpg

Haakse kavelbeplantingen en beekbegeleidende beplantingen behorende bij een beekdallandschap zijn te vinden ten zuiden van de kern Vlierden, nabij de kruising BaarschotsewegMolenhuisweg. Waar een fietspad vanuit de bossen op de Molenhuisweg uitkomt en doorsteekt richting de Astense Aa.


Inleiding[bewerken]

Een fietspad dat vanuit de Liesselse bossen allereerst begeleid wordt door imposante eikenbomen. Ter hoogte van de Astense Aa maken de eikenbomen plaats voor houtsingels van voornamelijk els en populier.

De omringende akkers en weilanden worden hier en daar nog gemarkeerd door resten van kavelbeplantingen in de vorm van eiken.

Achtergronden[bewerken]

Van oudsher zijn beekdalen eigenlijk vrij kleinschalig van karakter. Vroeger waren er namelijk veel kavelbeplantingen haaks op de beek te vinden om het vee binnen de vele weidepercelen te kunnen houden. Singels van meidoorn, els, eik en esdoorn of bomenrijen zorgden er voor dat het vee niet weg kon. Ook de beek zelf werd op diverse plaatsen begeleid door natte bosjes of houtsingels. In de loop van de tijd zijn deze beplantingen verdwenen en vervangen door prikkeldraad. Hierdoor worden veel beekdalen nu als zeer open ervaren. Op deze locatie zijn nog restanten van deze beekdaltyperende landschapselementen te zien. Wanneer je de haakse bomenrijen en de beekbegeleidende beplanting overziet, kun je daarmee ook het verloop van de Astense Aa volgen.

Geografisch[bewerken]

Bezig met het laden van de kaart...

Bron[bewerken]

D.H.M. Renders-de Wit, basisdocument “Kenmerkende Deurnese Landschapskwaliteiten”, oktober 2011