Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Archeologische vondsten aan het Leegveld

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
archeologische vondsten ca 1968[1]

In 1966 werden archeologische vondsten aan het Leegveld gevonden door dr. C. Fransen uit Bennekom.


Bekend is de vondst van een vóórchristelijk urnenveld in 1837 door baron Van Voorst tot Voorst in wat later de Sint-Jozefparochie zou gaan heten. Deze vroege archeologische vondst wekte nationale belangstelling. Veel minder bekend is dat in 1966 door dr. C. Fransen uit Bennekom enige urnen werden gevonden aan de Siberiëweg, later herdoopt tot het Leegveld. Even daarvoor waren door de Liesselse onderwijzer Theo Teeuwen al talrijke mesolitische vuursteenartefacten en een nederzetting van de Tjongercultuur gevonden.[2]

De heer Fransen deed aan de Siberiëweg onderzoek naar graantripsen. De zandrug aldaar bleek een overwinteringsplaats te zijn van deze insecten.[3] Bij zijn onderzoek, waarbij hij kleine kuiltjes in de bodem groef om de overwinteringsplaats van die beestjes op te sporen, vermoedde hij al dat die plek van archeologische betekenis zou kunnen zijn. Na een zandafgraving door een plaatselijke boer trok de daardoor ontstane zandwand zijn aandacht en ontdekte hij een aantal vuursteensplinters.[4] Na zijn pensionering zette de wetenschapper, hij was tevens amateur-archeoloog, het archeologische onderzoek ter plekke voort en ontdekte er enige urnen.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Arch. gemeentebestuur Deurne 1951- 1980 RHCe-Eindhoven toeg.nr. A-3179 inv.nr. 2174
  2. Mededeling in: Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1968, 10e afl. oktober, blz. 118. De mededeling werd gedaan door de heer Kuijpers, oud-directeur van de Peelwerken.
  3. Het resultaat van dat onderzoek is vastgelegd in de publicatie: "Tripsen in graangewassen", in: Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen, 662 (1965) blz. 1 tot 97.
  4. Arch. gemeentebestuur Deurne 1951- 1980 RHCe-Eindhoven toeg.nr. A-3179 inv.nr. 2174 d.d. 11-12-1965