DeurneWiki is gratis voor u als gebruiker,
maar niet voor ons!
Steun ons daarom en stem bij de Rabo-clubkascampagne op
heemkundekring Deurne

Stem hier.

Archeologische vondst van Romeins aardewerk in de Limburgstraat

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
De Limburgstraat

Er werd in december 2016 bij toeval een archeologische vondst van Romeins aardewerk in de Limburgstraat in Deurne gedaan tijdens herbestratingswerkzaamheden.


De vondst werd gedaan door de heer Penders, in dienst bij het aannemingsbedrijf BAM en amateur-archeoloog. De vondst werd gedaan, komend vanaf de Molenlaan, vooraan in de Limburgstraat onder het trottoir rechts van de rijweg. Tijdens het uitgraven van de grond voor het leggen van een nieuwe stoeprand stuitte hij daar op een diepte van circa 40 centimeter op een concentratie van Romeins aardewerk. Het aardewerk lag binnen een oppervlak van één vierkante meter onder het maaiveld in de akkerlaag, en niet in het gele dekzand. Mogelijk zijn de scherven dan ook versleept vanaf een andere plek. De kuil (?) was als eens eerder verstoord door een sleuf die was gegraven voor het leggen van een PTT-kabel.

Deze vondst werd gemeld aan de gemeente Deurne en deze schakelde de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in om de vondst te beschrijven en te dateren. Ook werd de vondst in het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingevoerd onder nummer 4034678100.

Het vondstcomplex bestaat uit diverse materiaalsoorten en vondsten. Naast crematieresten gaat het om gedraaid en handgevormd aardewerk, dakpan, verbrande leem met wat aangekoekt slakmateriaal en metaal. Het gaat om minstens:

 • een geverfde beker Niederbieber 32 (datering 150-250 n. Chr.) die werd gebruikt als tafelaardewerk,
 • een dolium Stuart 147 dat werd gebruikt als voorraadvat en een inhoud had van tientallen liters voor de opslag van van alles zoals wijn, olie, water, vruchten, graan of vissaus,
 • een kurkurnachtige pot Holwerda BW 94ef of Tongerense beker. Deze pot dateert uit het begin van de 2e eeuw. Deze kurkurnen werden in de Romeinse tijd gebruikt als transportaardewerk o.a. voor vleesconserven uit Ardennen en Eifel.
 • Een fibula,
 • een mesje of lepelboor,
 • een haakje,
 • mogelijk een randscherf van een Bataafs grijze pot Hiddink type E,
 • een randscherf van een ruwwandige kookpot Niederbieber 89 (125-270) die werd gebruikt als transportcontainer voor het vervoer van voedsel. De pot is zo gemaakt dat die met een deksel afgesloten kon worden. De pot dateert vanaf 125 en vooral na 150 n.Chr.
 • Een wandscherf van een middelgrote standamfoor, gebruikt voor vervoer van wijn en de grote amforen vooral voor olijfolie of wijn,
 • verbrande leem met aangekoekt slakmateriaal,
 • een enkel fragment handgevormd aardewerk en
 • een fragment Romeinse dakpan.

Deze Romeinse toevalsvondst werd op 14 februari 2017 door de archeologe Ria Berkvens beschreven en aan de gemeente Deurne meegedeeld.

De gevonden voorwerpen zijn de zien in de archeologische tentoonstellingsruimte in het heemhuis.

Foto's werden gemaakt door Louis Litjens

De vondsten worden bekeken.
De vondsten worden bekeken.  
Enkele vondsten ...
Enkele vondsten ...  
31.073.jpg
 
31.075.jpg
 Bronnen, noten en/of referenties
 • Ria Berkvens - Memo - Romeinse toevalsvondst Limburgstraat te Deurne (2017)