Welkom op DeurneWiki - de Deurnese encyclopedie

Steun ons door lid of vriend van heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Voor DeurneWiki: elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur in het heemhuis.

Weijer

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het toponiem Weijer geldt of gold voor meerdere plaatsen onder de gemeente Deurne en de voormalige gemeente Vlierden. De talrijke Deurnese leden van de familie Van de Weijer ontlenen er hun achternaam aan.


Het huidige woord vijver is afgeleid van weijer. Weijers lagen in Brabant overal verspreid. De drie bekendste weijers op het voormalig Vlierdens grondgebied waren:

  • Een Weijer op het Heuveleind in de omgeving van de Donschot. De Heuveleindse Weijer wordt reeds in 1399 vermeld als den wijer aent Hoveleijnde, in de omgeving van de Dolstraat en tegen de landerijen van de erfenisse ter Cluyssen, zoals het gebied in 1608 werd beschreven.
  • Elskensweijer, een van de grenspunten van de voormalige gemeenten Bakel en Milheeze, Deurne en Liessel en Vlierden.
  • Het gehucht de Weijer onder het Vlierdense gedeelte van Brouwhuis. Vermoedelijk is een oudere benaming Dapperslaar. De huidige straatnaam Dapperslaar in Brouwhuis is een tastbare herinnering hieraan. Een laar is over het algemeen een plek die bosrijker was dan normaal met op deze locatie enkele opvallende weijers. In dit geval betreft het een 'laar' waarmee de familie Dappers, een frequent voorkomende middeleeuwse Helmondse familienaam, in verband gebracht kan worden. Men sprak in de volksmond ook van de Brouwhuise Weijer getuige de akte van 16 oktober 1685, waarin de 75-jarige schepen Frans Mathijsen de Groodt tegenover schepenen van Vlierden verklaarde, dat hij wist, dat de inwoners van Vlierden 40 jaer herwaerts den Brouwhuijsse Wijer, altijt onbewoond, vreedelijck ende gerustelijcken met haere bestialen met weijden hebben gebruijckt, daernae drijvende hunne peerden beesten ende scaepen derwaerts den geheelen Weijer door tot de Brouwhuijsse ackers toe, sonder dat de selve ingesetenen van Vlierden daerinnne sijn geturbeert.

Hij was daarvan op de hoogte omdat hij in de jaren 1633/1634 op Brouwhuis woonde, waar destijds twee hoeven stonden.

Ook de Weijerstraat, een oude benaming voor de huidige Breemortelweg, verwijst naar de vroegere aanwezigheid van een weijer bij Vreekwijk. Zoals onder meer blijkt uit een vermelding in 1593 heette ook een stuk land dat in de buurt van deze weijer lag, destijds de Weijer.

Ook de Weijerstraat, een vroegere straatnaam van de huidige Oude Bakelseweg, verwijst naar een weijer aldaar.

In de 17e eeuw is ook sprake van Jonker Everarts' weijer tusschen t'dorp van Bottel ende van gelijcken van den hoeck van den Kleijnen Bottel tot op Jan de Bercker Erfke in de Strijp.

Bronnen, noten en/of referenties