U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
We zijn weer op afspraak en onder voorwaarden op woensdagochtend
van 10 tot 12 uur in het heemhuis. Maak hier je afspraak..

Stichting Lokale Omroep Deurne

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het logo van de Stichting Lokale Omroep Deurne (SLOD). Foto collectie heemkundekring H.N. Ouwerling
Artikel uit het Weekblad voor Deurne van 12 maart 1983
Bij gelegenheid van de eerst uitzending door de SLOD op 23 juni 1985 burgemeester Van Genabeek in de studio in de Frans Hoebenshal. Aan de andere kant van het raam techniekmedewerkers in de technische ruimte.

De programma’s van de Stichting Lokale Omroep Deurne (SLOD) werden aanvankelijk alleen uitgezonden via de Centrale Antenne-Inrichting (CAI) van Deurne, Liessel, Neerkant en Helenaveen. Later ontving de SLOD ook een machtiging om via de ether uit te zenden.


Geschiedenis van het radiostation[bewerken | brontekst bewerken]

Theo Vosmeer zette eind jaren zeventig van de twintigste eeuw het thema lokale omroep binnen de politieke groepering Deurne 19NU op de agenda. Uiteindelijk nam de partij het idee over en vanaf dat moment waren fractievoorzitter Thieu Brabers en wethouder Cor van Laarhoven grote pleitbezorgers voor een lokale omroep in Deurne. Ze wisten ook de andere politieke partijen, en met heel veel moeite ook burgemeester en wethouders voor het idee te winnen.

Initiatiefgroep[bewerken | brontekst bewerken]

Op 1 september 1983 werd een initiatiefgroep opgericht die tot taak had om een lokale omroep organisatorisch en bestuurlijk te realiseren. De leden namen deel op persoonlijke titel en zouden pas in een later stadium besluiten of de groep een lokale radio- en / of een lokale televisiestation wenste op te zetten. Er werd gewerkt conform de richtlijnen van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON). De leden van de initiatiefgroep waren J. Verberne, Theo Vosmeer, Ed van de Kerkhof, Richard Heesmans en Piet Hendriks (allen uit Deurne), G. van Oosterhout (Liessel), Wim Peters (Vlierden), Mat Dekker, L. Kuiten, Gerrit van de Heuvel (allen uit Sint-Jozefparochie). Later werd de groep uitgebreid met Joop van der Linden van de stichting Samenlevingsopbouw en Willem Sengers van het Educatief Dienstencentrum.

Technische hobbels[bewerken | brontekst bewerken]

In 1983 was nog niet elk kerkdorp gekoppelde aan het kabelnet van Deurne. Derhalve werden de programma’s op band opgenomen en in Liessel, Neerkant en Helenaveen met vertraging op hun kabelnetten uitgezonden. De diverse centrale antenne-inrichtingen waren in de beginperiode van de lokale omroep nog gemeentelijk eigendom en de exploitatievorm stond ter discussie in de gemeenteraad. Nadeel was dat met name de woningen in het buitengebied niet bereikbaar waren. Van de 9800 woningen waren er 2700 niet aangesloten.

Uitzending via de ether zou een oplossing kunnen bieden. Pas in juli 1991 kon de voorzitter, op dat moment was dat Anton van Lijssel, een sponsor presenteren die bereid was om vijftienduizend gulden beschikbaar te stellen voor een zendmast van acht meter hoog voor de etheruitzendingen. De mast zou op het gebouw van het Elkerliek Ziekenhuis geplaatst worden.

Studio[bewerken | brontekst bewerken]

De SLOD had de mogelijkheid om uit te wijken naar de studio van ROTS Radio van het Het Rijtven om vervolgens de daar opgenomen programma’s op de diverse kabelnetten te zetten. Uiteindelijk werd van deze mogelijkheid afgezien en werd er een geluiddichte studioruimte in de Frans Hoebenshal ingericht en gehuurd voor 1.200 gulden per jaar.

Programma-adviesraad[bewerken | brontekst bewerken]

De gemeente had, op basis van het eerste zendschema, een verklaring van representativiteit aan de SLOD afgegeven zodat de minister een zendvergunning kon verlenen. De eerste programmacommissie, bestaande uit Pim Luijckx, Theo Vosmeer en Frans Wilms, moest de representativiteit bewaken zodat de zendvergunning behouden kon worden. Leidraad daarbij was het reglement dat op 3 december 1984 door de bestuursvergadering was vastgesteld.

Start uitzendingen[bewerken | brontekst bewerken]

Het duurde tot zondag 23 juni 1985 voordat de Stichting Lokale Omroep Deurne met de eerste radiouitzending startte. Deze kon nog alleen via de centrale antenne-inrichting van Deurne op de frequentie 103.6 ontvangen worden. De gehanteerde herkenningstune werd gecomponeerd en gespeeld door medewerkers van muziekschool Aaltje Noordewier.

Onder aanwezigheid van vele gasten begon de uitzending om 10 uur in de studio in de Frans Hoebenshal. Burgemeester Van Genabeek sprak de genodigden toe en SLOD-presentator Mario Bouwmans ging met voorzitter Joop van der Linden in gesprek over de wijze waarop SLOD tot stand was gekomen. Drumfanfare Deurne, beter bekend als D'n Ouwe Hap, kwam de startende omroep een muzikale hulde brengen.

Algemeen[bewerken | brontekst bewerken]

Behalve amusementsprogramma’s met veel muziek zond de SLOD elke week informatieve programma’s uit, waarin de maatschappelijke en culturele geledingen van de Deurnese gemeenschap aan bod kwamen. Bij de start kon de SLOD beschikken over zo’n zeventig mensen die enthousiast en op vrijwillige basis medewerking verleenden. Het verzorgen van tv-uitzendingen is er al die tijd niet van gekomen.

Programma’s[bewerken | brontekst bewerken]

Een greep uit de programma’s die uitgezonden werden:

Chronologie[bewerken | brontekst bewerken]

Tijdens de behandeling van de begroting van 1980 vroeg Tjeu Brabers aan B en W om een direct radioverslag van raadsvergadering via de centrale antenne-inreichting mede mogelijk te maken.

In 1983 bood Cor Mooren namens de dorpsraad van Helenaveen ondersteuning aan bij het opzetten van een lokale omroep.

Tijdens de raadsvergadering van 28 en 29 november 1983 in De Vierspan toonde Deurne 19NU zich voorstander van een lokale omroep. De coalitiepartners CDA en VVD Deurne gingen daarin mee en drongen aan financiële ondersteuning door het college. Ook de PPD onderschreef dit initiatief. Het college reageerde afhoudend.

In 1984 werden in een persbericht vrijwilligers uit alle geledingen opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de nog op te richten programma-adviesraad.

Op 17 maart 1984 gingen acht leden van de initiatiefgroep op excursie bij de Lokale Omroep Dinteloord.

Eind mei 1984 bracht de initiatiefgroep een nota uit met de titel Op weg naar een lokale omroep in Deurne.

Op 29 mei 1984 werd B en W per brief verzocht subsidie te verstrekken en studioruimte ter beschikking te stellen.

Op 30 oktober 1984 werd de Stichting Lokale Omroep Deurne opgericht. Eerste voorzitter werd Joop van der Linden, secretaris Gerrit van de Heuvel en penningmeester Frans Wilms.

Op 9 november 1984 werd door SLOD een zendmachtiging aangevraagd.

Op 3 januari 1985 werd de benodigde verklaring van representativiteit door de gemeenteraad afgegeven. De gemeenteraad besloot een startsubsidie van 15.000 gulden te verstrekken.

Eind februari 1985 ontving SLOD een zendmachtiging van minister Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), een zogenaamde Kabelvergunning.

Op 23 juni 1985 verzorgde SLOD de eerste radiouitzending vanuit de Frans Hoebenshal.

In 1986 stopten de uitzendingen toen de Deurnese centrale antenne-inrichtingen aan Combivisie in Helmond werden verkocht en werden geïntegreerd in een groter net. Er zou een investering van veertienduizend gulden nodig zijn om uitzendingen via de kabel weer mogelijk te maken. Combivisie wilde dit niet doen omdat SLOD een ethervergunning had aangevraagd.

Na anderhalf jaar van stilzwijgen kon SLOD in november 1988 pas weer uitzenden op de kabel van Combivisie.

In december 1989 bestond het bestuur uit Peter Geboers, voorzitter, Cor Mooren, Els Maas, Peter Vink en Wim Berkers.

Op 17 mei 1990 werd een compleet nieuw bestuur aan de medewerkers voorgesteld met Antoon van Lijssel, voorzitter, Henk van de Kerkhof, secretaris, Leo van Neerven, penningmeester en Adrie van Hal vicevoorzitter. Oudvoorzitter Geboers bleef aan de omroep verbonden als adviseur.

Bronnen, noten en/of referenties
  • Archieven Theo Vosmeer en Frans Wilms.