Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Schans (Zeilberg)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Het toponiem Schans te Zeilberg wordt slechts enkele keren, namelijk in 1628 en mogelijk ook in 1538, vermeld.


Het relevante gedeelte van de vermelding uit 1628 is als volgt:

Frans Willem Gielens heeft wel wettelijk ende erffelijcken opgedraeghen en overgegeven aen Ariaen Aert Slaets twee lopense lant dewelck den vercoopere bij vuytganghen des brannenden karse van de gemeynte verkregen heeft, gelegen aen den Zeijlberch op de Schauns, ene zijde Peter Wilberts van den Sprinck, andere zijde Wilbert Vereijcken en aan beide einden de gemeijnte aldaar, als sij sijden verteijden en geloeven vasticheijt en te weren los en vrij vuijtgesondert twee stuijvers chijns tot behoeff van sijn Conelijcke Mausteijt van Spaniën te betalen, daer voor verbinden sijnen persoon en goederen hebbende en vercreijghende, sonder arglist.[1]

Spamer oppert de mogelijkheid dat dit toponiem Schans betrekking heeft op een middeleeuwse bijenschans, een carrévormige aarden wal van zo'n 10 bij 10 meter, bedoeld om de bijenkorven en de honing buiten bereik van dieven te houden.[2]


Referenties
  1. Recht. Arch. Deurne, inv.nr. 91, folio 73 d.d. 12 augustus 1628
    In hedendaags nederlands luidt de tekst:
    Frans, de zoon van Willem Gielens, verkoopt aan Adriaan, de zoon van Aart Slaats, 2 lopensen (0,32 hectare) akkerland, dat de verkoper vroeger van de gemeente heeft gekocht bij een openbare verkoop door het doven van een brandende kaars (er werd een kaars aangestoken en op het moment dat deze doofde was de hoogste bieder de koper). Het akkerland ligt aan de Zeilberg op de Schans, begrensd aan de ene kant door het land van Peter Wilbert van den Sprinck, aan de andere kant dat van Wilbert Vereijken en aan de beide uiteinden de gemeente. De eigenaar van dit stuk land moet jaarlijks een belasting van twee stuivers betalen aan de koning van Spanje. De verkoper staat met zijn persoon en met zijn goederen borg voor deze verkoop.
  2. Ton SpamerEen karretje op den zandweg reed…, Deurnese toponiemen uit de periode 721-1900, Deurne, 2010.