Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Joannes Josephus Franciscus de Nijs (1915-1995)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Joannes Josephus Franciscus
de Nijs
00.911.jpg
Foto: collectie Nelly Hermans-van den Eijnde
Persoonsinformatie
Volledige naam Joannes Josephus Franciscus de Nijs
Roepnaam Jan
Geboorteplaats Tilburg
Geboortedatum 30 juni 1915
Overl.plaats Nijmegen
Overl.datum 8 december 1995
Beroep(en) kapelaan
Uitstuif 1956 , vlnr. 3x NN, Nolly Brouwer ( dochter van Piet Brouwer, timmerman bij Sjef Coopmans), kapelaan De Nijs, Piet van Helmond, Paula van Helmond:Collectie Peter Schiks

Joannes Josephus Franciscus de Nijs was van 1948 tot 1957 kapelaan in de Sint-Willibrordusparochie te Deurne.


Na zijn studies aan de beide seminaries van het bisdom 's-Hertogenbosch werd op zaterdag 18 mei 1940 in de kapel van het groot seminarie te Haaren door bisschop Diepen het subdiakonaat aan hem toegediend. Op 7 juni 1941 volgde zijn priesterwijding, eveneens door monseigneur A. F. Diepen. In zijn geboortestad Tilburg begon hij zijn priesterarbeid als assistent-conrector bij de fraters van Tilburg. In 1944 werd hij benoemd tot kapelaan te Millingen.

In augustus 1948 volgde zijn benoeming als kapelaan in de oude parochie van Deurne waar hij werkte in het pastorale team van pastoor Johannes Petrus van Dinter (1901-1967). kapelaan De Nijs bleek een priester met een sociaal hart en een ruim arbeidsveld. Behalve zijn parochieel werk hield hij zich in Deurne vooral bezig met de jeugd en de katholieke organisaties. Hij werd de algemene aalmoezenier van de katholieke jeugd, geestelijk adviseur van de Katholieke Politiebond Sint Michaël, Middenstandsvereniging Deurne met haar onderafdelingen, van de R.K. Jonge Boerenstand Deurne, van de toneelvereniging Sint-Willibrordspelers, van de Hockeyclub en van de korfbalclub. In het begin was hij ook nog geestelijk adviseur van de K.A.B.

Daarnaast was hij directeur van het Katholiek Thuisfront, van de Heilige Familie, van het missiewerk en het missiethuisfront. Bovendien gaf hij godsdienstles aan de lagere jongensschool aan de Zandbosweg, de Sint-Henricus Ulo en de huishoudschool Sancta Maria.

Hij richtte het parochiehuis Rust Roest in tot instuifhuis voor de jongelui op zondagavond, terwijl 's zondagsmiddags de jongens van twaalf tot zeventien jaar er hun ontspanning konden zoeken. Ook de parochiebibliotheek had zijn voortdurende zorg.

Het missiethuisfront was echter wel zijn troetelkind; de missies hadden vooral zijn hart. Het welslagen van de missiedagen was voor een belangrijk deel te danken aan zijn bezieling en geestdrift.

Op zondag 6 december 1953 vierde hij in Deurne het feit dat hij twaalf en een half jaar priester was. In 1957 werd kapelaan De Nijs, na negen jaren in de oude parochie werkzaam te zijn geweest, benoemd tot kapelaan te Vught.

Van 8 juli 1966 tot 1 oktober 1983, zeventien jaar lang, was Jan de Nijs pastoor van de parochie H. Moeder Anna te Hintham en van de parochie Interim Oost te ’s-Hertogenbosch. In 1981 vierde hij zijn veertigjarig priesterjubileum. Kort na dit jubileum ging hij met emeritaat. Hij ging in zijn geliefde Groesbeek wonen. Op 8 december 1995 overleed Jan de Nijs in Nijmegen. Zijn naam leeft voort in het Jan de Nijslaantje naast de Hinthamse Annakerk.[1].

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Vriendelijke mededeling van Krien van Hirtum uit Hintham aan Theo Vosmeer in 2012