Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Heitrak (straat)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Heitrak is de straat die de Kanaalstraat in Liessel verbindt met de Dorpsstraat in Neerkant.


Bij een schouwvoering (beoordeling van de toestand van de wegen) in 1752 door de rentmeester van de Leen- en Tolkamer van de wegen in de omgeving van Helmond schreef deze in zijn rapport:

...Dat vervolgens van Liessel voors. naar den Heijdrik, gehugte van Liessel, mede geen dijk door de heijde geschooten was, in welke distantie dan ook gaaten gevonden zijn, waarin het water tot een merkelijke hoogte stont, zoodanig dat hetzelve des winters op de karren liep, ende vermits wij door zekeren Joost de Vet, voerman, en eenen Gerard van Loon, beijde te Deurne woonende, en in de regeringe aldaar zijnde, verstonden dat zij dien weg altijt voor de herbaan hadden gekent, den eersten heugende van 50, en den tweeden van 40 jaaren, hebben wij geen swaarigheid gemaakt (ofschoon geavanceert wierd, dat die heijvelden op zommige plaatsen aan particulieren toebehoorden) te ordonneeren dat van de erven van Liessel tot aan de erven van het gehugt Heijdrik, palende aan Mijl, een dijk door de heijde moest werden gemaakt, mitsgaders dat over de loopjes zig in die route rencontrerende behoorlijke bruggen moesten worden gelegt; allent welk geschied zijnde wij van opinie zijn, dat de voorgemelte route en weg niet alleen bruijkbaar, maar zeer goed zal zijn.

Uit het voorgaande citaat blijkt dus dat de Neerkantseweg vanaf de Soeloop, de Oude Neerkantseweg en de Heitrak tot aan de Korte Zeilkens als rechte dijk in of kort na 1753 is aangelegd.