Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Francis Hermans (1838-1907)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Francis Hermans
Francis Hermans (1838-1907).jpg
Persoonsinformatie
Volledige naam Francis Hermans
Geboorteplaats Deurne
Geboortedatum 11 september 1838
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 23 juni 1907
Partner(s) Henrica van de Kerkhof (1845-1913)
Beroep(en) wever, venter, winkelier
Stamboom.png Hermans
Links Francis Hermans (1838-1907) met echtgenote Henrica van de Kerkhof (1845-1913) en zoon Francis Hermans (1886-1963) (rechts).

Francis Hermans (1838-1907) was een Deurnese winkelier. Hij was in 1866 het eerste choleraslachtoffer in Deurne.


Francis was een zoon van Joannes Hermans (1801-1876) en Catharina Baumans (1801-1866). Het ouderlijk gezin woonde op het Derp, in het gebied genaamd de Kuilen. Dat huis stond aan de Liesselseweg ter hoogte van Liesselseweg 120, pal ten zuiden van de kruising met de huidige Fabriekstraat.

Hij huwde op 9 februari 1867 te Deurne met Henrica van de Kerkhof, (Deurne 7 april 1845 - Deurne 3 november 1913), dochter van Arnoldus van de Kerkhof (1804-1872) en Catharina van Neerven (1804-1889).

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 1. Cornelis, (Deurne 10 december 1871 - Tilburg 19 september 1944). Hij ging in het klooster als frater Sibrandus.
 2. Arnoldina, (Deurne 19 januari 1874 - Deurne 2 maart 1877).
 3. Johanna, (Deurne 31 oktober 1875 - Zonhoven (België) 30 maart 1956). Zij ging in het klooster als zuster Mauritia.
 4. Arnoldus, (Deurne 30 januari 1878 - Deurne 16 maart 1881).
 5. Petrus, (Deurne 4 augustus 1879 - Deurne 21 oktober 1963). Hij huwde met Arnoldina van Wetten (1882-1974).
 6. Arnoldus (Nolleke), (Deurne 5 april 1881 - Bakel 9 februari 1959). Hij huwde met Martina van den Broek (1888-1953).
 7. Arnoldina (Dina), (Deurne 20 september 1882 - Deurne 1 juli 1957). Zij bleef ongehuwd. Zie bidprentje NBA
 8. Catharina, (Deurne 29 maart 1884 - Deurne 17 mei 1957). Zij bleef ongehuwd. Zie bidprentje NBA
 9. Francis, (Deurne 18 februari 1886 - Deurne 25 december 1963). Hij huwde met Maria Petronella (Miet) Gruijters (1889-1947).
 10. Hendricus, (Deurne 12 juli 1887 - Deurne 25 december 1906). Hij bleef ongehuwd.

Francis woonde met zijn gezin op het adres Houtenhoek A.281a, waar zijn twee oudste kinderen werden geboren. Later verhuisde hij naar Vloeieind B.221.

Hij was het eerste slachtoffer van de cholera-epidemie in 1866. De ziekte werd op 12 oktober van dat jaar door dokter Passtoors bij Francis geconstateerd. Hij schreef in zijn meldingsbrief aan de burgemeester:

Het eerste cholerageval binnen deze gemeente doet zich voor bij Francis Hermans, oud circa 28 jaar, wonende in het gehugt Derp, onder deze gemeente, die onlangs van Helmond is gekomen alwaar hij werkzaam is geweest. Ik verzoek Uwed.achtbare dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen en tevens de goedheid te hebben daarvan verslag te doen aan den heere inspecteur van het geneeskundig staatstoezigt van Noord-Brabant en Limburg te Breda.

Enkele dagen later kreeg de burgemeester na zijn melding bij de inspectie als antwoord:

Van het cholerageval binnen uwe gemeente mij bij missive van 13 dezer nr. 573 medegedeeld heb ik kennis genomen. Het was mij aangenaam te vernemen dat de lijder geïsoleerd is; hierdoor toch kan de verspreiding der ziekte worden voorkomen. Ik twijfel niet of het desinfecteren der uitwerpselen en van alles waarmede de lijder in aanraking was, zal nauwgezet verrigt worden. Gaarne zal ik den afloop der ziekte vernemen.[1]


Op 15 een 22 februari 1876 verkocht hij, met zijn broers en zusters, voor 700 gulden het ouderlijk huis bij een openbare verkoop aan Jan Kuunders, die optrad als lasthebber van Johannes Martens. Het huis aan de Kuilen had destijds kadastraal sectienummer F 117 en daarbij hoorden ook de grondpercelen F 118, 176, 553, 171, 801 en 802, samen 8.873 m². [2]

Zijn ongehuwd gebleven dochters Dina en Catharina werden in september van het jaar 1946, het jaar dat de fraters van Tilburg vijftig jaar in Deurne woonden en werkten, geëerd omdat ze als schoonmaaksters 25 jaar in dienst waren van het schoolbestuur. Trouw hadden zij steeds tweemaal per week de schoolgebouwen van de lagere jongensschool aan de Visser en van de Sint-Henricus jongensulo schoon gehouden. Door verschillende werkzaamheden, zoals het wassen van de lakens, hadden zij ook aan het fraterhuis al vele jaren dienst bewezen. Dina en Catharina woonden in het voormalig postkantoor aan de Visser C.92 gelegen naast het fraterhuis.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. RHCe administratief archief gemeente Deurne toegang 13180 inv.nr. 71/3
 2. Notarieel archief Deurne RHCe toegang 13182 inv.nr. 85 akte 28