Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Scholengemeenschap Elkervoorde

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf Elkervoorde)
Ga naar: navigatie, zoeken
Onthulling naam "Elkervoorde" 14 februari 1993 door burgemeester Smeets
Foto collectie Pieter Willems

In 1986 vierde de Scholengemeenschap Sancta Maria haar 40 jarig jubileum. Een jaar later ging directrice Elly Sweere met pensioen en werd ze opgevolgd door Thea de Rijcke. Onder leiding van de nieuwe directrice werd de naam van de school gewijzigd in Scholengemeenschap Elkervoorde.


Thea de Rijcke was vanaf 1987 de nieuwe directeur van de huishoudschool. Ook onder haar leiding bleef scholengemeenschap Sancta Maria een voortrekkersrol vervullen. Regelmatig werd de school gevraagd deel te nemen aan landelijke projecten, onderwijsvernieuwingen te ontwikkelen, te toetsen en in te voeren.

In 1988 kreeg Sancta Maria er opnieuw een onderwijsproject bij: Homed Rado, een administratief oefenbedrijf waarin leerlingen van het LEAO in de gelegenheid werden gesteld om ervaringen op te doen in een simulatiebedrijf.

In 1992 ging het LHNO, LEAO en nog vele andere vormen van lager beroepsonderwijs op in het voorbereidend beroepsonderwijs: VBO. Het IHNO , ITO enz. heten voortaan IVBO.

Aangezien de oude naam nog steeds refereerde aan het traditionele meisjesonderwijs, veranderde gelijktijdig met de open dag in februari 1993 de naam "scholengemeenschap Sancta Maria", school voor LHNO, IHNO en LEAO in "scholengemeenschap Elkervoorde", school voor VBO en IVBO. In de nieuwe naam, een ‘voorde’ is een doorwaadbare plaats in een rivier of beek, werd tot uitdrukking gebracht dat een leerling veilig het traject van voorbereidend beroepsonderwijs moest kunnen doorlopen.

Aanleiding voor deze naamwijziging was ook de invoering van de basisvorming die in schooljaar 1993-1994 voor alle scholen verplicht werd. Alle eerstejaarsleerlingen kregen voortaan les in 15 verplichte vakken waaronder twee vreemde talen.

Thea de Rijcke zat in de beginjaren 90 in de "commissie Van Veen". Deze commissie gaf de eerste aanzet tot de leerwegen en sectoren binnen het Vmbo (Vbo en Mavo gaan dan samen) dat in 1999 ingevoerd werd.

In 1996 werd op grootse wijze het gouden jubileum gevierd waarbij onder andere een reünie van oud-leerlingen en docenten georganiseerd.

In 1997 werden scholengemeenschap Elkervoorde en de Bernard Alfrink Mavo samengevoegd onder de nieuwe naam Alfrinkcollege, een deelschool binnen de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne (IVO-Deurne).

Bronnen[bewerken]

  • Archief Pieter Willems, tijdens zijn hele loopbaan docent aan de huishoudschool

Externe link[bewerken]