U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
We zijn weer op afspraak en onder voorwaarden op woensdagochtend
van 10 tot 12 uur in het heemhuis. Maak hier je afspraak..

Deurnese records

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vermoedelijk de oudste foto die van een geboren Deurnenaar gemaakt is, rond 1840.
De oudste inwoonster van Deurne ooit, Gerarda van Dinther-Munsters, die op 107-jarige leeftijd in 2003 overleed.
Het echtpaar Giesbers-Mennen had het langstdurende huwelijk in Deurne. Na deze foto, gemaakt toen ze 50 jaar getrouwd waren, zouden er nog 21 volgen.
Foto: collectie Conny Velthoven
Het oudste nog bestaande woonhuis in Deurne: het Klein Kasteel, vermoedelijk rond 1370 gebouwd.
Foto collectie Toon Timmers

Deurnese records zijn persoonlijke records die in Deurne niet verbroken zijn, bijvoorbeeld op het vlak van lengte, leeftijd of aantal kinderen. Voor alle records geldt dat zij staan tot aangetoond kan worden dat er zich een nóg uitzonderlijke situatie heeft voorgedaan.

Personen

Oudste persoon

In Deurne overleed op 28 november 2003 Gerarda van Dinther-Munsters (1896-2003), met 107 jaar en ruim vijf maanden de oudste inwoner van de gemeente Deurne ooit.

Meeste jong gestorven kinderen

Vroeger overleefden kinderen vaak de eerste levensjaren niet. Van de negentien kinderen van Lambertus Vlemmix (1861-1936) en Antonetta Vervoordeldonk (1873-1949) haalden er elf hun eerste verjaardag niet. Nog een kind overleed op tweejarige leeftijd.

Meeste doodgeboren kinderen

Voor zover bewijsbaar - veel doodgeboren kinderen zullen niet geregistreerd zijn - was Theodoor van Schijndel degene met dit treurige record. Tussen 1916 en 1928 werden achtereenvolgens acht kinderen dood geboren.

Oudste vader

Mogelijk was Theodorus van Boven (1716-1791) de oudste Deurnese vader ooit. Op 73-jarige leeftijd trouwde hij op 26 april 1789 te Deurne met Maria van Heugten (1754-1794). Een maand later werd hun dochter Anna Maria van Boven (1789-1858) geboren. Theodorus stierf toen zijn dochter twee jaar oud was. Zijn vrouw overleed drie jaar later. Toen Theodorus' jongste kind werd geboren, was zijn oudste zoon inmiddels 51 (!) jaar oud en zelf twaalf keer vader. Waarschijnlijk is dat tevens een record: het grootste leeftijdsverschil tussen (half)broers of -zussen.

Oudste moeder

Johanna Verhulst-Munsters (1777-1834) beviel in maart 1825 op de leeftijd van 48 jaar en ruim 1 maand van een dochter. In de geboorteakte is overigens sprake van een moeder die 47 jaar oud was. Op basis van de overlijdensakte en doopinschrijving is echter vast te stellen dat Joanna weldegelijk ruim 48 jaar oud was bij de geboorte van dochter Francina.[1]

Oudste moeder van een tweeling

Johanna Hanegraaf (1901-1981), echtgenote van Theodorus Hendricus van der Steen (1899-1959), beviel in april 1949, op de leeftijd van 47 jaar en ruim 4 maanden, van een tweeling.

Hoge leeftijden binnen één familie

  • In de familie Honings vinden we voor zover bekend het hoogste aantal generaties achter elkaar van familieleden die minstens 80 jaar oud werden. Johannis Honings werd 82 jaar oud, zijn zoon Lambert Hoonings 89 jaar, kleinzoon Leonard Honings 94 jaar. Meerdere kinderen en kleinkinderen van Leonard hebben de leeftijd van 80 bereikt of kunnen dat nog bereiken, waardoor we voorlopig een stand van vijf achtereenvolgende generaties met een leeftijd boven de tachtig jaar hebben.
  • Ook zijn er families met veel leden binnen één generatie die minstens tachtig jaar oud werden. Martinus van Rooij, die zijn getrouwde leven boerde op de Achterste Beersdonk in Vlierden, stierf in 1973 op de leeftijd van bijna 98 jaar. Van zijn 13 kinderen bereikten er negen de volwassen leeftijd. Dochter Maria (Miet) van Rooij (1903-1983) stierf vier dagen voor haar tachtigste verjaardag. Alle andere kinderen werden ouder, namelijk 84, 87, 86, 91, 82, 81, 84 en 86 jaar. Schoonzoon Antonius (Toon) van Dooren (1907-1997) werd negentig jaar oud, schoonzoon Jacobus Christiaan (Keub) van Seccelen (1903-1994) 91 jaar, schoonzoon Petrus Johannes (Piet) Bruijstens (1914-2002) 87 jaar, schoondochter Cornelia Johanna (Nelia) van de Nieuwenhof (1920-2001) 81 jaar oud en schoondochter Johanna (Hanne) van den Akker (1914-2017) maar liefst 102 jaar oud. Dat maakt dat 13 van de 18 volwassen geworden kinderen en schoonkinderen van Martinus tachtig jaar of ouder werden.

Langstzittende burgemeester

Met zijn tweeëndertigjarige burgemeesterschap is Petrus Antonius van de Mortel (1830-1895) de langstzittende burgemeester van de voormalige gemeente Deurne en Liessel maar burgemeester Frencken van de vroegere gemeente Vlierden slaat alle records. Hij was daar van 1852 tot 1901, dus 49 jaar lang, burgemeester.

Meeste kinderen

Lambertus Vlemmix (1861-1936) en zijn vrouw Antonetta Vervoordeldonk uit Vlierden hadden vermoedelijk de meeste kinderen in Deurne en/of Vlierden ooit; zij hadden samen negentien kinderen. De eerste werd geboren in 1895, de laatste in 1916.

Meeste achterkleinkinderen

Toen de achtennegentigjarige Antonetta (Net) Nooijen-Van den Heuvel (1916-2014) in 2014 stierf had zij vierenvijftig achterkleinkinderen en werd daarmee degene die gedurende haar leven de meeste achterkleinkinderen had.

Meeste generaties in leven

Er zijn, uit verleden en heden, talrijke voorbeelden van vier tegelijk levende generaties, maar vijf tegelijk levende generaties zijn zeldzamer:

  • Aleida Reeuwijk-Hurkens (1918-2013) had op haar negentigste verjaardag reeds twee achterachterkleinkinderen, hetgeen betekent dat er vijf generaties van de familie Reeuwijk tegelijk in leven moeten zijn geweest.
  • Paulus van Hout (1863-1963) maakte het huwelijk van zijn achterkleindochter Catharina Gerarda Berkers (1936) en de geboorte van haar kinderen nog mee, waardoor vijf generaties van de familie Van Hout - Berkers - Verhoeven tegelijk in leven moeten zijn geweest.
  • Regina Scheepers-Zieba, weduwe van Toontje Scheepers, stierf op 23 augustus 2016 op tweeënnegentigjarige leeftijd, en had achterachterkleinkinderen, maar haar eigen dochter Fien Steevens-Scheepers was reeds vóór haar moeder overleden, zodat onbekend is of hier vijf generaties tegelijk in leven waren.[2]

Meeste generaties van de eigen familie meegemaakt

  • Het record van meeste generaties meegemaakt te hebben staat vermoedelijk op de naam van heel wat Deurnenaren. Het gaat om mensen die hun overgrootouder, grootouder en ouder gekend hebben, alsmede hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Inclusief zichzelf hebben zij dan zevengeneraties van hun eigen familie in rechte lijn gekend. We weten dit bijvoorbeeld voor Helena Hendrica van Boven (1921-2011), die haar overgrootvader Lambert Hoonings (1832-1922), grootvader Leonard Honings (1869-1963) en moeder Anna Catharina Honings (1895-1990) meemaakte en kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen had toen zij in 2011 stierf.
  • Het record kan komen te liggen op Deurnenaren die nog een betovergrootouder meemaakten en zelf achterkleinkinderen kregen. Aangezien pas zeer recent personen overleden die achter-achterkleinkinderen hadden (Paulus van Hout (1863-1963) was mogelijk de eerste), zal het nog enige generaties duren vooraleer er sprake is van een nieuw record.

Meeste broers en zussen

Petrus Kivits (1834-1918) kwam weliswaar niet uit Deurne, maar woonde er wel vanaf (minstens) 1863. Hij was de Deurnenaar met de meeste broers en zussen; zijn vader kreeg bij twee vrouwen twintig kinderen.

Meerlingen

Vierlingen zijn in Deurne niet bekend, drielingen des te meer. In totaal zijn er negen bekend, geboren tussen 1943 en 2013.

Meeste tweelingen

Het gezin van Julius de Corte (1881-1956) en Antonia Jakoba de Rouw (1881-1965) telde niet minder dan drie tweelingen:

Bijzonder is ook nog eens dat de eerste twee tweelingen binnen een jaar geboren werden, de oudste tweeling in maart 1912 en de volgende tweeling op oudejaarsdag 1912. Zowel in dit gezin als dat van Theodorus Hendricus van Dinther (1901-1974), in 1938, werden vier kinderen binnen één jaar geboren. Net als in het gezin De Corte bleef één van de vier kinderen in leven.

Langste huwelijk

Leonardus Maria Giesbers (1914-2009) en Johanna Mennen (1916-2010) uit Liessel hadden mogelijk het langste huwelijk in de gemeente Deurne ooit. Toen Leonard in 2009 overleed, was het echtpaar 71 jaar en 10 dagen getrouwd.

Objecten

Oudste foto

De vroegst geboren Deurnenaar die ooit op een foto is vastgelegd, is zeer waarschijnlijk Gerardus van de Mortel (1786-1863), geboren in 1786. Hij overleed in 1863, maar gezien de geschatte leeftijd van de man op de foto is een datering van de foto rond 1840 eerder aannemelijk. Het is daarmee tevens de oudste foto van een geboren Deurnenaar.

De oudste foto die in Deurne zelf gemaakt is en te identificeren mensen laat zien, is die van Joannes van Baars (1790-1879), niet strakker te dateren dan gemaakt tussen 1861-1865 (toen hij naar Deurne kwam) en zijn dood in 1879. Het is zelfs nog mogelijk dat de foto nog in zijn oude woonplaats Tiel gemaakt is.

Oudste nog bewaarde bouwwerk

Het oudste nog bewaard gebleven wereldlijke gebouw in Deurne is het Klein Kasteel, dat vóór 1383 werd gebouwd. De Sint-Willibrorduskerk (Deurne) is het oudst bewaard gebleven kerkelijke gebouw.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Geboorteregister Deurne 1825, akte 62
  2. Overlijdensadvertentie Eindhovens Dagblad 26 augustus 2016