Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Werkgroep archeologie

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf Archeologie)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Enkele archeologische vondsten in Deurne.
Zoeken naar de door Anton Vissers verstopte munten.

De werkgroep archeologie van heemkundekring H.N. Ouwerling had lange tijd weinig belangstelling en de activiteiten stonden op een laag pitje, waardoor waarschijnlijk veel belangrijk archeologisch materiaal voorgoed verloren is gegaan. Met de grootschalige opgraving voor de aanleg van het bedrijventerrein Grote Bottel werd men zich in brede kring bewust van cultuurhistorische betekenis van archeologie.


De archeologische activiteiten worden binnen de heemkundekring gecoördineerd door de werkgroep archeologie. De activiteiten van deze werkgroep zijn nogal gevarieerd.

  • Het in kaart brengen van het archeologisch erfgoed in Deurne.
  • Het archiveren van documentatie over oude en recente archeologische vondsten.
  • Het beoordelen van plannen waarbij bodemverstoring optreedt, in relatie tot archeologie.
  • Het treffen van voorzieningen tot bescherming van waardevolle archeologische locaties.
  • Bezwaarmaking tegen de uitvoering van plannen waarbij mogelijk waardevolle archeologie zonder voldoende nauwgezet onderzoek verloren dreigt te gaan.
  • Het inbrengen van deskundigheid en/of mobilisatie van de publieke opinie.
  • De berging, het onderzoek, de beschrijving en het beheer van archeologische vondsten.
  • Het doen of begeleiding van archeologische publicaties.
  • Bij de inwoners van Deurne belangstelling wekken voor archeologie.

In de kelder van het heemhuis is een permanente tentoonstelling van archeologische vondsten.

Educatie op archeologisch gebied van leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs is onderdeel van de activiteiten van de werkgroep. Zo kregen op 24 maart 2017 de leerlingen van de twee groepen zes van basisschool De Zonnebloem in Liessel een archeologieles van Nicole Scharp en Louis Litjens.

De werkgroep archeologie was betrokken bij meerdere archeologische opgravingen en vondsten, zoals: