Welkom op DeurneWiki
U kunt ons steunen door lid of vriend te worden. Vragen over DeurneWiki?
Alleen na voorafgaande aanmelding hier (maximaal 2 personen) kunt u ons op woensdagochtend om 10 uur spreken in het heemhuis Stationsstraat 73.

Antonius Paulus Gerardus Spamer (1936)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Antonius Paulus Gerardus Spamer
Ton Spamer.JPG
Persoonsinformatie
Volledige naam Antonius Paulus Gerardus Spamer
Roepnaam Ton
Geboorteplaats Rotterdam
Geboortedatum 23 september 1936
Beroep(en) leraar, voorlichter, PR-manager, schrijver

Antonius Paulus Gerardus (Ton) Spamer was leraar in het middelbaar onderwijs en stafmedewerker, voorlichter en PR-manager bij Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) te Tilburg.

Algemeen[bewerken]

Hij doorliep de HBS in Rotterdam, studeerde Geschiedenis en Staatsinrichting met bijvakken Kunstgeschiedenis en Historio-grafie aan de rijksuniversiteit in Utrecht, Nederlands en Duits en archiefonderzoek in Darmstadt (1980).

Via diverse omzwervingen in het onderwijs werd hij in 1970 aangesteld als leraar geschiedenis en staatsinrichting aan het Peellandcollege in Deurne. Naast leraar was hij daar van 1972 tot 1980 secretaris van de Lerarenraad van het Peellandcollege en van van 1981 tot 1986 vertegenwoordigde hij het Peellandcollege in de centrale medezeggenschapsraad / Centraal Overleg Orgaan (COO), in de wandelgang CO2 genaamd, van de toen 55 scholen van “Ons Middelbaar Onderwijs” (OMO) in Tilburg. In 1983 werd hij secretaris van deze raad.

In 1984 werd hij door die raad gekozen tot 1e vertegenwoordiger in het Hoofdbestuur van OMO wat hij bleef tot 1986 toen zijn leraarschap eindigde.

Van 1986 tot 1994 was hij als stafmedewerker belast met centrale voorlichting. Vanuit die functie gaf hij op vrijwel alle OMO-scholen lezingen over OMO en de toenmalige onderwijsvernieuwingen.

Activiteiten:[bewerken]

 • Secretaris Schoolbestuur Sint-Jozefparochie te Deurne (1974-1980)
 • Secretaris Centraal Beraad van Schoolbesturen te Deurne (1976-1980)
 • Staatsexamens gymnasium. Den Haag 1974-1978
 • Colloquium Doctum-opleiding. Eindhoven 1975-1979
 • Voorzitter Openbare bibliotheek Deurne (1976-1982)
 • Lid en Vice-voorzitter Culturele Raad Deurne (1975-1981)
 • Lid Hoofdbestuur Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Brabant (1978-1982)
 • Lid Provinciale Bibliotheekcommissie Noord-Brabant (1979-1982)
 • Lid Hoofdbestuur Katholieke Bond voor Schoolbesturen in het Voortgezet Onderwijs KBVO alsmede van diverse bestuurscommissies (1993-1998)
 • Lid Hoofdbestuur Vereniging Besturen Katholiek Onderwijs VBKO (1993-1998)
 • Lid Hoofdbestuur Nederlandse Katholieke Schoolraad NKSR (1995-1998)
 • Lid Algemeen Bestuur Landelijke Eindexamencommissie Vaststelling Opgaven CEVO, mede namens Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs BPCO. (1995-1998)
 • Lid Hoofdbestuur Stichting Leerplan Ontwikkeling SLO (1996-1998)
 • Lid diverse niet-ambtelijke c.q. departementale commissies, bestuurs- en adviesraden (1986 - 1998)
 • Langjarig archiefonderzoek in Streekarchivariaat Peelland te Deurne, Gemeentearchief Helmond en Rijksarchief 's-Hertogenbosch
 • Cursussen (cultuur-)geschiedenis aan Volksuniversiteit Deurne en andere organisaties. (2000-2013)
 • Voorzitter Deurnes Gemengd Koor (DGK) (2007-2010)
 • Voorzitter van Theatergroep De Peelcomedianten (1974-1977)
 • Lid Heemkundekring H.N. Ouwerling te Deurne (1996-2013, met onderbreking).
 • Langjarige correspondentie met Duitse archivarissen en historici (1970-heden); historisch onderzoek in Midden-Hessen .
 • Recensent voor Duitstalige vakliteratuur voor het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum BLC te Den Haag, nu NBD/Biblion te Zoetermeer (1979-heden)
 • Medewerking aan transcriptie, vertaling en bewerking van cijnsregisters Deurne betr. periode 1340-1800
 • Literatuur- en archiefstudie over voortlevend heidendom
 • Studie over diverse kunsthistorische onderwerpen, gekoppeld aan studiereizen Kunst-/historisch lezingen
 • Oprichter/redacteur van Durninum, fonds voor cultuurhistorische publicaties over Deurne
 • Publicaties in de Deurnese Historische Reeks (1998-heden)
 • Publicaties familiegeschiedenis Spanheimer-Spanemer-Spamer betreffende de periode 1400-heden.

Publicaties:[bewerken]

Divers[bewerken]

 • Gedenkboek peellandcollege deurne 1959-1984 (coauteur, 1985)
 • Cultuurhistorische column en vele artikelen in Omologie (1988-1993)
 • Dochter van Echternach. De parochie Deurne tot 1800. In: De Sint Willibrorduskerk belicht. 1200 jaar Deurnese geschiedenis. Deurne, 2002. pag. 10-61
 • Utrecht en Dokkum - Willibrord en Bonifatius. In: Willibrord en Bonifatius - waren ze ooit in Nederland? Breda/Gent, 2004, pag. 11-35.
 • Het Wonder van de Smalle Westerkade - Bouwmeester - van Dijk - Buziau - Kindler - Caron - Kresse . De fine fleur van toneel en muziek - Rotterdam 1860-1890. Deurne, 2015.[1]
 • 1000 jaar Rotterdam. Teksten en sheets voor een OMO-project. Deurne 1993. 38 pag.
 • Imagines Magicae. Werkboek bij de projecties tijdens de opvoeringen van de Carmina Burana van Carl Orff door het Deurnes Gemengd Koor en de Koninklijke Harmonie Deurne in 't Speelhuis in Helmond op 18 en 21 mei 2006. 36 pag.

Examenmateriaal[bewerken]

 • Ondergang, overleving, overstijging. Een vergelijking van de geschiedbeschouwingen van Spengler, Toynbee en Teilhard de Chardin. Deurne, 1983. 55 pag.
 • La Belle Époque - 1870-1914. Deurne, 1983. 83 pag.

Deurnese Historische Reeks (gs)[bewerken]

In de Grote Serie

 1. Deurne en de Peel in Brons- en IJzertijd, ca. 2000 v.C.- ca. 450 n.C. Het Maas-Aa-gebied van Grave tot Roggel op grond van plaats- en waternamen. 32 pag. Deurne, 1998.
 2. Toponiemen rond de Peel in de Brons- en IJzertijd, ca. 2000 v.C.- ca. 450 n.C. Bijna 700 plaatsen waternamen uit Noord-Brabant en Limburg met meer dan 2000 verwijzingen. 26 pag. Deurne, 1998.
 3. Vaste grond onder de voeten. Archeologische vondsten ca. 500 v.C. – ca. 1200 n.C. Deurne, 2004. 48 pag.
 4. Waan of werkelijkheid. Willibrord en Bonifatius. Echternach, Deurne en Dokkum. 28 pag. Deurne, 2004.
 5. Een heden zonder verleden heeft geen toekomst. Bescherming en revitalisatie van de restanten van het Deurnes verleden. (In voorber.)
 6. Eessens put en de Kaweise loop. De noordgrens van de heerlijkheid Deurne. Een historisch/ geografische en toponymische studie. Deurne, 2009
 7. Een karretje op den zandweg reed. Deurnese toponiemen uit de periode 721-1900. Deurne, 2010. 484 pag.
 8. Historisch-geografische atlas van Deurne, deel 1. (In voorber.)
 9. Zuidoost-Brabants glossarium. De achtergrond van de toponiemen vanuit de literatuur. Deurne, 2013. 56 pag.
 10. Het begon in Vreekwijk. de ontwikkeling van Deurne 700-1300. Een historisch-geografische en toponymische studie Deurne, 2014. 81 pag.

Deurnese Historische Reeks (ks)[bewerken]

In de Kleine Serie:

 1. Veldheuvel te Deurne. Het goed Stakenborch - Ten Eijnde en de Derpse Hoeve. Een historisch/ geografische en toponymische studie. Deurne, 2010.
 2. Mond uit man; Hel uit hel. Het Hellegat in Deurne en de oorsprong van de naam Hel mond. Een historisch/geografische en toponymische studie. Deurne, 2010.
 3. Leensel, de moeder van Liessel. Een historisch/geografische en toponymische studie. Deurne, 2012.
 4. De Bottel in Deurne. - een eeuwenoud terrein geeft zijn geheimen prijs. Een historisch/geografische en toponymische studie. Deurne, 2012.
 5. Van republiek naar koninkrijk. De revolutie in de bestuursinstellingen van de heerlijkheid Deurne en de gemeente Deurne en Liessel tussen 1795 en 1815. Deurne, 2011.

Genealogisch[2][bewerken]

 1. Spanheimer - Spanemer - Spamer. 16 generaties Spamer 1400 - 2013. Deel 1 Langs Hessenwegen. Schotten 1400-1795. Deurne, 2013. 49 pag.
 2. Spanheimer - Spanemer - Spamer. 16 generaties Spamer 1400 - 2013. Deel 2. Die Schottener Spanheimer - Spanemer - Spamer. In: Hessische Familienkunde, Bd. 18, Heft 4, Dezember 1986, Sp. 215-236. (Een studie over plaatselijk patriciaat 1400-1600 in Schotten aan de hand van vererving van functies en grondbezit).
 3. Spanheimer - Spanemer - Spamer. 16 generaties Spamer 1400 - 2013. Deel 3. Een hartstochtelijk Rotterdammer 1. Johan Wilhelmus Spamer 1839-1920. Deurne, 2015. 80 pag.
 4. Spanheimer - Spanemer - Spamer. 16 generaties Spamer 1400 - 2013. Deel 4. De gordel van smaragd. Paul Spamer 1875-1931. Deurne, 2014. 26 pag.[3].
 5. Spanheimer - Spanemer - Spamer. 16 generaties Spamer 1400 - 2013. Deel 5. Een hartstochtelijk Rotterdammer 2. Willem Spamer 1877-1965. (In voorbereiding)
 6. Spanheimer - Spanemer - Spamer. 16 generaties Spamer 1400 - 2013. Deel 6. Het Wonder van de Smalle Westerkade - Toneel en opera van het hoogste niveau. Rotterdam 1860-1900. Deurne, 2015. 41 pag.

Vertaling[bewerken]

 • De Oudheid versierd - Sieraden uit de Oudheid. Deurne, 1991.60 pag. Vertaling van:
Führer durch die Ausstellung Antiker Schmuck aus dem Mittelmeerraum und dem Vorderen Orient im Burgmuseum Grünwald. T.g.v. de tentoonstellingen in Heerlen, Venlo en Hilversum in 1991.

Expositie[bewerken]

 • 900 jaar bestuur in Deurne. Tentoonstelling naar aanleiding van de oorkonde van aartsbisschop Friedrich I van Keulen in 1110/1110. Expositie in Gemeentehuis en Heemhuis te Deurne. Najaar 2010.
Bronnen, noten en/of referenties
 1. Deze uitgave is ook aanwezig bij het Nieuwe Instituut (voorheen Nederlands Architectuur instituut) Rotterdam.
 2. Deze publicaties zijn uitsluitend digitaal te raadplegen via de auteur.
 3. Dit deel is ook te raadplegen via de bibliotheek van het Tropenmuseum te Amsterdam