Welkom op DeurneWiki - de Deurnese encyclopedie
Steun ons door lid of vriend van heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Dinsdag 2 juni 20.25 uur NPO 2 Vaarwel Nederland - Omroep Max - De thuisblijvers

Antonius Huijbers (1782-1827)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Antonius Huijbers (1782-1827)
.
Persoonsinformatie
Volledige naam Antonius Huijbers
Geboorteplaats Vlierden
Geboortedatum 22 juni 1782
Overl.plaats Apeldoorn
Overl.datum 17 september 1827
Partner(s) ongehuwd
Beroep(en) dagloner

Antonius Huijbers (1782-1827) was een een Vlierden geboren remplaçant, deserteur en dagloner, die anoniem in Apeldoorn overleed.


Hij was een zoon van Gijsbert Huijbers en Petronella Vos. Bij zijn doop traden Petrus Joannis Peters en Adriana Vos op als peter en meter.

Op 14 april 1787 kreeg zijn vader een ontlastbrief voor zijn kinderen Antonie, Jan en Jacob voor Deurne en voor Bakel. In 1788 woonde het gezin blijkbaar toch weer in Vlierden want in dat jaar kreeg vader Huijbers een bedelbrief, waarmee hem werd toegestaan om al bedelend aan de kost te komen.

Op 15 april 1794 verklaarden de schepenen van Vlierden schepenen dat zijn ouders een hut bewoonden langs de noordzijde van de dijk tussen Helmond en Deurne, en dat zij zijn van het armste en gemeenste soort, vrij algemeen verdagt dat landloopers, vagebonden en ander slegt en suspect volk zich dikwils aldaar ophouden sodanig dat sommige bevreest sijn dien weg te passeeren.

In 1814 nam hij als plaatsvervanger van Francis Heijligers dienst in het leger en werd hij ingedeeld bij het 18e bataillon.

In 1817 werd hij gezocht als deserteur. De burgemeester van Vlierden vermoedde toen dat hij in Horst, waar zijn vader vandaan kwam, of in Deurne, waar zijn overige familie woonde, moest worden gezocht.

Op 24 september 1827 werd in Apeldoorn aangifte gedaan van zijn overlijden door twee arbeiders. In de overlijdenakten werd het volgende opgetekend:

...dat op maandag den zeventiende september dezes jaars des morgens ten vier ure een vreemd manspersoon, uitwijzende een bij hem gevonden certificaat van goed gedrag, afgegeven op den tweeden april dezes jaars door den burgemeester van Zon en Breugel, genaamd Antonius Huibers, van beroep dagloner, geboren te Vlierden en laatst te Zon en Breugel woonagtig zijnde, zijnde de namen der ouders aan de declaranten onbekend.

Zij leeftijd werd geschat op 35 jaar.

Voor zijn overlijden was hij nog drie dagen ziek geweest en werd hij in Apeldoorn verpleegd. Er werd voor 14 gulden kosten gemaakt, namelijk

  • verpleegkosten 75 cent per dag ƒ 2,25
  • het verkleden en ter aarde brengen ƒ 4,75
  • voor de doodgraver ƒ 1,50
  • de doodskist ƒ 5,50

Vervolgens begon het getouwtrek tussen Apeldoorn, Son en Vlierden over de vraag welke gemeente deze kosten voor haar rekening moest nemen. Uiteindelijk was Vlierden, als geboorteplaats van Huibers, verantwoordelijk. Pas in juni 1828 werden de onkosten door Vlierden voldaan, maar er moest eerst een brief van de gouverneur aan te pas komen voordat met in Vlierden daartoe bereid was.