Welkom op DeurneWiki - de Deurnese encyclopedie
Steun ons door lid of vriend van heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Dinsdag 2 juni 20.25 uur NPO 2 Vaarwel Nederland - Omroep Max - De thuisblijvers

Antonie van Schaijk (1728-1801)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Anthoni van Schaik
Persoonsinformatie
Volledige naam Anthoni van Schaik
Geboorteplaats Deurne
Geboortedatum 20 juni 1828
Overl.datum 1801
Partner(s) ongehuwd
Beroep(en) vorster, gerechtsdienaar

Ant(h)oni(e) van Schai(j)(c)k (1728-1801) was vanaf 1781 tot 1801 vorster van Vlierden.


Hij was de oudste zoon uit het eerste huwelijk van de Deurnese vorster Michiel van Schaick (1706-1755) met Maria Pluijm (circa 1710-1736).

Hij bleef ongehuwd.

Op 30 november 1781 werd hij, als opvolger van zijn halfbroer Gerard van Schaijk (1748-1821), beëdigd tot vorster van Vlierden. Hij was tot 1801 als zodanig werkzaam in Vlierden.

De overeenkomst die bij de aanvaarding van zijn ambt werd gesloten, luidde als volgt:

Compareerde Franciscus Josephus Marthinus d'Aumerie en benoemt tot vorster en geregtsdienaar Anthony van Schaijk, dewelke de nodige beloften aflegt. Belooft den Heere zijn regt en geregtigheid te zullen waarnemen, alle overtreeders der wildbaan en andere contraventeurs te calangeeren en aan den Heere officier aan te brengen, op alles agt sal slaen en verders de placaaten van den Landen en Keuren van den Heer en Regenten over te brengen, ten alle tijden, in alle ocasie den Heere ten dienste te staan, sonder oijt enig salaris daer van te pretendeeren, directelijk off indirectelijk, den Heere Drossard en schepenen ten dienste te staan op sodanige salaris als van de gemeente jaarlijks is genietende, dat hij ook aan alle die onder Eed van Vlierden zijn staande, alle respect en gehoorsaamheid sal bewijsen, als mede gehouden sal sijn de sitdaegen voor de borgmeesters en collecteurs te beleggen, dat hij ook twee maal des weeks het gandschen dorp door patroullieren zal, alle vreemde bedelaaren weeren en verdagte persoonen apprehendeeren, aan den officier aanbrengen, binden, sluijten en ontsluijten, bewaaren en bij condemnatie tot op het schavot geleijden, Alle zondagen aen Drossard of bedienden en president komen vragen of er iets van gemeentens weegen moet worden gepubliceert en ook geen proclamatien te doen sonder die aan de drossard of bedienden te hebben vertoont, dat hij met den salaris bij haer Ho.Mo. gereguleert te vreeden moet weesen, sonder meer te mogen vorderen op pene als daer bij gestatueert, dat hij bij hoe geringe calangie aan enige overtreeders te doen niet vermogen accordeeren dan bij kennis van den Drossard, ook sal hij nooit het regt van afhangen mogen sustineeren, dewijl sulcx privative aan den secretarije incumbeert, dog wanneer sulcx door den secretaris zal werden gegeven, wijders zal de vorster zich altijd vroom en matiglijk te gedraagen hebben, zich niet vergeeten en sterke of andere dranken, Ende alsoo dit ambt aan voors. vorster werd gegunt tot werderseggens toe, den Heere deser Heerlijkheid naarkomelinge of successeuren, altijd zal vrij staan om hem van het voors. vorstersampt te excuseeren, sonder gehouden te sijn eenig redenen daer van te geeven. Tenslotten beloofde den nieuwe vorster aan dit contract te voldoen en dat hij nooit in oppositie zal komen, 't zij regt of daer buijten. Vlierden 30 november 1781[1]

Ofschoon hij twintig jaar activiteiten in Vlierden ontplooide, is weinig van hem bekend.

Zijn broer Balthasar was vorster van Deurne.

Hij werd in 1801 in Vlierden als vorster opgevolgd door Michiel ter Horne (1774), een in Aarle-Rixtel geboren zoon van zijn halfzus Maria Elisabet van Schaijk.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. RHCe Schepenbank Vlierden 1435-1810 toegang 13131 inv.nr. 32 folio 138 verso.